Audio Kajian Khusus

KITAB USHULUS SUNNAH- IMAM AHMAD RAHIMAHULLAHU

KITAB USHULUS SUNNAH – IMAM AHMAD RAHIMAHULLAHU
Syarah Asy Syaikh Robi Hafidzahullahu
Pembicara : Al ustadz Muhammad bin Umar as sewed hafidzahullahu
Live : Radio Indahsiar Dhiyaus Sunnah Cirebon
Terselenggara atas kerjasama :
Darul Hadits Bekasi dan Radio Indah siar Cirebon