Muqoddimah Website

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah SAVE_20200410_174404.jpeg

Alhamdullilah, segala puji, patut dan selayaknya untuk kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Dzat yang ditanganNya segala sesuatu baik kerajaan yang di langit dan di bumi dan yang ada pada keduanya, Dzat yang ditanganNya pula segala kemudahan, yang tentunya tiada daya dan upaya serta kekuatan dan kemudahan melainkan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga termasuk perkara yang patut untuk disyukuri dengan adanya website ini, website Darul Hadits Bekasi. Maka perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kemudian kepada segenap yang telah membantu terwujudnya website ini. Semoga menjadi amal sholeh bagi ikhwah semuanya yang turut serta andil terwujudnya sarana dakwah ini, yang tentunya perlu kita ketahui bahwasanya dakwah merupakan tugasnya para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga dengan dakwah itulah akan tersampaikan syariat Allah Azza wa Jalla kepada kalangan manusia dan tentunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala firmankan bahwasanya dakwah itu merupakan tugasnya para Rasul Alaihi wa sallam dan yang mengikutinya.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman :

Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah diatas ilmu, yaitu aku dan orang yang mengikutiku, Maha Suci Allah dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang musyrikin” (Al-Yusuf : 108)

Hal ini menunjukkan bahwasanya dakwah diemban oleh para Rasul Shallallahu A’lahi wa Sallam dan orang-orang yang mengikutinya sehingga semoga kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti tugasnya para rasul sebagai tugas yang mulia yaitu dengan sarana ini, media ini, kita gunakan untuk berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kalau bukan keutamaan yang tertera di Surah Fushilat ayat ke-33 maka tentunya sangat besar keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan berbagai macam sarana.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

“Siapa yang paling baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal sholeh seraya mengatakan “aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri” (Fussilat : 33)

Maka merekalah orang-orang yang berandil dalam dakwah sebagai lisan-lisan yang terbaik yang Allah berikan keutamaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian pula kalau bukan seandainya keutamaan yang disebutkan Rasullulah Shallallahu A’lahi wa Sallam. Dalam hadits Ali Radhiyallahu ‘anhu di Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Rasulullah Shallallahu A’lahi wa Sallam bersabda :

وَالله لَأَن يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌلَكَ مِنْ حُمْرِالنَّعَم 

“Demi Allah, Seandainya Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau engkau salah seorang diantara manusia, maka hal itu lebih baik bagimu daripada unta merah”

Demikian pula dalam hadits Abu Mas’ud Uqbah bin Amr Al Anshary Radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari keutamaan berdakwah, menyeru, mengajak, memperkenalkan manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla ,kepada syariat Allah Azza wa Jalla.

Rasulullah Shallallahu A’lahi wa Sallam bersabda :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيرفَلَهُ مِثْل أجرِفَاعِلِه

“Barangsiapa yang dia menunjukkan pada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya “

Semoga dengan keutamaan-keutamaan ini senantiasa kita tergugah untuk bersemangat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla diantaranya melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam berbuat, dalam berucap. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala mampu akan hal itu, untuk senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya.

Jazakumullahu Khairan wa Barakallahu Fikum

Ditulis oleh :

Al Ustadz Abu Ubaidah Abdurrahman Hafizhahullahu Ta’ala

Pengasuh Ma’had Darul Hadits Annajiyah

5 Sya’ban 1441H bertepatan 30 Maret 2020